Tư vấn hỗ trợ đầu tư, giao dịch mua bán nhà đất trong tất cả các giai đoạn từ kiểm tra pháp lý, quy hoạch, điều kiện mua bán, kí kết hợp đồng đặt cọc, công chứng, đăng bộ… cho đến khi nhận bàn giao nhà đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dịch vụ